I. Natječaj LAG-a Škoji za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Natječaj LAG-aŠkoji za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malihpoljoprivrednih gospodarstava”  

Sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Škoji 2014-2020  i Planu rada LAG-A Škoji  za 2018., a temeljem Odluke Upravnog odbora LAG-a Škoji od 01. Lipnja 2018.   LAG ŠKOJI dana 04. lipnja 2018.  objavljuje:

NATJEČAJ

ZA TIP OPERACIJE  1.1.4. «POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA»

IZ LRS LAG-A ŠKOJI 2014-2020

Tip operacije 1.1.4 sukladan je Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Prijave se zaprimaju od 20. lipnja do 20. Srpnja 2018. na način i pod uvjetima propisanim Natječajem . TEKST NATJEČAJA, OBRAZCE NATJEČAJA I PRILOGE NATJEČAJU PREUZMITE DESNO.

U periodu od 4. lipnja do 19. lipnja 2018. stručna služba LAG-a Škoji održati će informativne radionice o raspisanom natječaju na otoku Hvaru, Visu i Šolti. Pitanja o objavljenom natječaju možete postaviti putem službenih  e-mail adresa  LAG-a Škoji   info@lag-skoji.hr  i niko@lag-skoji.hr do 19. lipnja 2018. Odgovori će biti objavljeni na web stranici LAG-a Škoji www.lag-skoji.hr