Otvoreni natječaji
LAG-a

U pripremi je novi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo".
Pogledaj zatvorene natječaje