lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija

Programsko razdoblje 2023.-2027.

VAŽEĆA LOKALNA STRATEGIJA
2023
.
Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2023.-2027.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji za programsko razdoblje 2023.-2027. izrađena je sukladno načelima participativnosti i sudioničkog upravljanja tijekom 2022. i 2023. godine, a njezina izrada financirana je sredstvima Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”.

Finalni dokument usvojen je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 26.09. 2023.

Temeljem Natječaja za odabir LAG-ova u programskom razdoblju 2023.-2027. unutar intervencije 77.06 “Potpora LEADER (CLLD) pristupu" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske,  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je  05. prosinca 2023. godine LAG-u Škoji odaslala Obavijest o odabiru LAG-a unutar Strateškog plana ZPP-a , KLASA 950-05/23-77-06/0044 URBROJ 343-1603/01-23-003 temeljem kojeg je sklopljen i Ugovor o sufinanciranju provedbe Lokalne razvojne strategije unutar Strateškog plana ZPP kojim APPRRR dodjeljuje LAG-u bespovratna sredstva javne potpore unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za sufinanciranje provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji  za razdoblje 2023.-2027. u najvišem iznosu  do 1.469.209,89 EUR od čega Europska unija sudjeluje s 80% udjela, a Republika Hrvatska s 20% udjela.

Programsko razdoblje 2014.-2020.
i prijelazno programsko razdoblje 2021.-2022.

Inicijalna Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji 2014.- 2020. kreirana je u periodu od listopada 2015. do travnja 2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz Podmjere 19.1 »Pripremna pomoć"« u  okviru Mjere 19 »LEADER – CLLD«  iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.  Nakon konačnog usvajanja od strane Skupštine LAG-a, a temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« LRS je predana  na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede.  Odlukom o odabiru LAG-a, 09.siječnja 2017. godine LAG-u Škoji  je dodijeljena uvećana alokacija u odnosu na planiranu te je Skupština LAG-a Škoji  29. prosinca 2017. donjela Odluku o odobrenju usklađenja LRS s Odlukom o odabiru, a temeljem koje je  APPRRR 23. veljače 2018. izdao Odluka o odobrenju promjena.

Prva samoinicijativna izmjena LRS usvojena je od strane Skupštine LAG-a Škoji 04. rujna 2018., a 31. listopada 2018. APPRRR donosi Odluku o odobrenju promjena. Druga samoinicijativna izmjena LRS usvojena je od strane  Skupštine LAG-a Škoji  04. lipnja 2019., a  APPRRR  19. srpnja 2019. donosi Odluku o odobrenju promjene kojom se prihvaća izmjena. Treća samoinicijativna  izmjena LRS  usvojena je na sjednici Skupštne LAG-a Škoji 17. prosinca  2019. godine te  APPRRR 05. ožujka 2020. donosi Odluku o odobrenju promjene.  Povod za četvrtu od mogućih deset izmjena LRS je dodjela sredstava iz prijelaznog razdoblja. Naime, Uredbom EU 2020/2020 o utvrđivanju prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj EPFRR i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u godinama 2021. i 2022.,  osiguran je regulatorni okvir za provedbu lokalnih razvojnih strategija koji omogućuje da  LAG-ovi odabrani u programskom razdoblju 2014.-2020. provode odobrene LRS i tijekom 2021. i 2022. godine u  tzv. Prijelaznom razdoblju.  Sredstva iz novog programskog razdoblja plasiraju se po načelima prethodno odobrenog Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Slijedom navedenog, 30. ožujka 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede je Odlukom o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim Lokalnim akcijskim grupama (KLASA 910-05/21-01/54 URBROJ  525-8/1255-21-1) raspoloživa sredstva iz Mjere 19 dodijelilo razmjerno s početno ugovorenim sredstvima u 2017. godini sukladno postupku odabira LAG-ova za programsko razdoblje 2014.-2020.  LAG-u  Škoji dodjeljeno ukupno 4.470.911,74 HRK dodatnih sredstava. Na sjednici Skupštine LAG-a Škoji održanoj 14. kolovoza 2021. usvojena je predložena  preraspodjela sredstava za prijelazno razdoblje za sve četiri podmjere unutar Mjere 19, a  APPRRR   dana 09. rujna 2021. godine donosi  Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-1603/01-21-118  te je sklopljen Aneks Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u 5759/2. Temeljem ugovorenog iznosa LAG Škoji proveo je postupak izmjene LRS, a izmjena LRS usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 19. 10. 2021. godine te  APPRRR dana 13. siječnja 2022. godine donosi  Odluku o odobrenju promjene KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-160301-22-127.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji V6_2022  za programsko razdoblje 2014.-2020. i prijelazno razdoblje 2021.-2022. usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 18. prosinca 2022. godine  i odobrena  od strane APPPRR-a 03. ožujka 2023. godine  Odlukom  o odobrenju promjena KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-1603/01-23-141.

Posljednja, VI. izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji  V7_2023 provedena u programskom razdoblju 2014.-2020. i prijelaznom razodblju 2021.-2027. usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 29.06. 2023. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 31. kolovoza 2023. izdala je Odluku o oodbrenju promjene KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-1603/01-23-150 kojom se potvrđuje provedena promjena.

PRETHODNA VERZIJA

2012