lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija

2014. - 2020.
VAŽEĆA LOKALNA STRATEGIJA

Važeća Lokalna razvojna strategija  LAG-a Škoji usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 17.12. 2019. godine, čime je usvojena treća  od pet mogućih izmjena lokalne razvojne strategije LAG-a u ovom programskom razdoblju.

Nakon postupka ocjenjivanja od strane Upravljačkog tijela, Ministarstva poljoprivrede, APPRRR 05.03. 2020. donosi Odluku o odobrenju promjene KLASA 440-12/16-12-01/0051 URBROJ 343-1603/01/19/084

preuzimanje
TEKST VAŽEĆE LOKALNE  RAZVOJNE STRATEGIJE

Podsjećamo, Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji 2014-2020 kreirana je u periodu od listopada 2015. do travnja 2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz  Podmjere 19.1  »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Nakon konačnog usvajanja od strane  Skupštine predana je na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«. Odlukom o odabiru LAG-a,   9.1. 2017. LAG-u Škoji je dodijeljena uvećana alokacija te je Skupština LAG-a Škoji  29. 12. 2017. donjela Odluku o odobrenju usklašenja, temeljem koje je LAG-u od strane APPRRR-a  23. 02. 2018. izdana Odluka o odobrenju promjena. Prva  izmjena Lokalne razvojne strategije (od mogućih pet) usvojena je od strane Skupštine LAG-a Škoji 04. 09. 2018.  31. 10. 2018 APPRRR donosi Odluku o odobrenju promjene Druga izmjena Lokalne razvojne strategije usvojena je od strane  Skupštine LAG-a Škoji  4.06. 2019. te  19. 07. 2019. godine APPRRR donosi Odluku o odobrenju promjene kojom se prihvaća izmjena. Treća, tenutno važeća  izmjena Lokalne razvojne strategije usvojena je na sjednici Skupštne LAG-a Škoji 17.12. 2019. godine, a APPRRR 05.ožujka 2020. donosi Odluku o odobrenju promjene.

PRETHODNA VERZIJA
PRETHODNE VERZIJE LRS LAG-A ŠKOJI  2014-2010

U postupku ocjenjivanja i primjene Loklane razvojne strategije  uočene su tehničke pogreške te Upravni odbor dLAG-a Škoji na sjednici Upravnog odbora održanoj 06.08. 2019. godine,  donosi Odlku o tehničkom ispravku i tehničkoj izmjeni II izmjene Lokalne razvojne strategije koju preuzmite ovdje

ODLUKU O USVAJANJU II IZMJENE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A ŠKOJI  2014.-2020 preuzmite ovdje.

ODLUKU O ODOBRENJU PROMJENA APPRRR preuzmite ovdje.

VAŽEĆI AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A ŠKOJI  PREUZMITE ovdje (excel) i ovdje

PRETHODNA VERZIJA
PRETHODNA VERZIJA
INICIJALNA VERZIJA
ožujak 2013.
preuzimanje
STRATEGIJA LAG-A ŠKOJI 2012-2014 (IPARD)

Lokalna razvojna strategija (LRS) za period 2012-2014 kreirana je pomoću niza aktivnosti  provođenih    tijekom 2012. godine, te je usvojena od  Skupštine Laga Škoji u ožujku 2013. godine. . Poštujući osnove  načela LEADER pristupa “odozdo prema gore” u kreiranju strategije sudjelovale su različite interesne skupine. Pripremi izrade Strategije prethodila je izrada i objava jedinstvenog upitnika za prikupljanje aktualnih podataka o stanju u prostoru te prikupljanje projektnih ideja širokog kruga  dionika iz svih sektora. . Baza projektnih ideja je uz osnovnu i SWOT analizu područja bila jedna od polazišnih točaka za kreiranje strateških  ciljeva i prioritetnih mjera Laga kao i za kreiranje plana provedbe LRS.