III. natječaj LAG-a Škoji za provedbu TO 2.1.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo"

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Škoji.

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

‍Raspoloživa sredstva: 248.282,23 EUR  

Najniži iznos javne potpore: 15.000,00 EUR

Najviši iznos javne potpore: 40.000,00 EUR            

                                             

PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE OD 10.03.2023. GODINE, A NAJKASNIJE DO 10.04.2023. GODINE NA NAČIN PROPISAN NATJEČAJEM

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

·     jedinica lokalne samouprave

·     trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

·     javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

·     udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga,povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

·     vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

·     lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Pitanja vezana za natječaj možete postavljati na email adresu info@lag-skoji.hr, a odgovori će biti objavljeni na našoj web stranici www.lag-skoji.hr.

Obavijest o načinu i održavanju radionica za Natječaj, objavit ćemo naknadno.

Tekst natječaja te svu ostalu potrebnu dokumentaciju preuzmite u rubrici "Preuzimanja".

Odabrani projekti vezani uz natječaj

Trenutno nema odabranih projekata vezanih uz ovaj natječaj.
Pogledaj zatvorene natječaje