II. izmjena III. LAG Natječaja za TO 2.1.1

Datum objave:
28.3.2023
Izmjena vezana uz:
III. natječaj LAG-a Škoji za provedbu TO 2.1.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo"
II. izmjena III. LAG Natječaja za TO 2.1.1

Objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije TO 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ (01/23/2-1-1) LAG-a Škoji.

Natječaj se mijenja u poglavlju 4.1 Podnošenje prijave projekta. Predmetna promjena odnosi se na krajnji rok za podnošenje prijave projekata koji se ovom izmjenom mijenja iz 11.04.2023. u 20.04.2023. godine.

Odluku o izmjeni LAG Natječaja donio je Upravni odbor LAG-a Škoji na sjednici održanoj 28. ožujka 2023. godine.

Izmijenjenom tekstu Natječaja moguće je pristupiti iznad u tekstu "Preuzimanja". Izmjena se odnosi samo na tekst Natječaja, u prethodno opisanom dijelu, dok svi ostali pripadajući obrasci i prilozi ostaju nepromijenjeni.