II. natječaj LAG-a Škoji za TO 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Temeljem Odluke o raspisivanju Natječaja za tip operacije 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednh gospodarstava” iz LRS LAG-a Škoji 2014-2020 usvojene na sjednici Upravnog odbora 06.08. 2019.godine, LAG Škoji dana 12.08. 2019. objavljuje

NATJEČAJ

ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.4 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

01/19/1-1-4

VERZIJA 1.0

Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Škoji.

Visina javne potpore po projektu iznosi 110.710,50 HRK

Raspoloživa sredstava iznose 664.263,00 HRK

PRIJAVE PROJEKATA PODNOSE SE OD 27.08. 2019. DO 30.09. 2019. SUKLADNO NATJEČAJU

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA, OBRASCE I PRILOGE KOJI SU SASTAVNI DIO NATJEČAJA PREUZMITE NA LINKOVIMA