Donesene Odluke o dodjeli sredstava za 10 projekata Natječaja LAG-a Škoji

Datum objave:
20.11.2020
Kategorija:
Vijest
Donesene Odluke o dodjeli sredstava za 10 projekata Natječaja LAG-a Škoji
No items found.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)dana 19.11.2020. izdala je Odluke o dodjeli sredstava za svih 10 projekataodabranih putem natječaja LAG-a Škoji za tip operacije 1.1.4 “Potpora razvojumalih poljoprivrednih gospodarstava“.  

Na drugi natječaj za TO 1.1.4. (srodanNatječaju 6.3.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske) pristigle su 24prijave, no alokacija je bila dovoljna za njih 10.

Nakon administrativne kontrole na LAGrazini, Upravni odbor LAG-a Škoji u lipnju 2020. godine izdao je Odluke oodabiru projekata te su projekti upućeni na administrativnu kontrolu Agenciji.

APPPRR je, nakon provedene kontrole,dana 19.11.2020.izdala Odluke o dodjeli sredstava u iznosu od 1.107.105,00 HRK, tj. za svih10 prijavljenih projekata (110.710,00 HRK po projektu)!

U nastavku donosimo popis nositeljaprojekata koji su zaprimili Odluke o dodjeli sredstava s kratkim opisomplaniranog ulaganja:

OPG ELEZOVIĆ KRISTIAN -Modernizacija ipovećanje EVPG OPG Elezović Kristian

Korisnik ulaganjem u poljoprivrednumehanizaciju, strojeve i opremu (baterijske škare, ograda, stupovi)planira smanjiti utrošak vlastitog rada i modernizirati i zaštititipoljoprivrednu proizvodnju te ostvariticilj modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Obradom terena,kupnjom sadnica agruma korisnik planira povećati EVPG, prinose i prihode OPG-a i ostvariti ciljpovećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

‍BRDO DOLINA d.o.o. - Modernizacija iunaprjeđenje poslovanja nabavkom mehanizacije i podizanje nasada maslina tvrtkeBrdo-Dolina d.o.o.

Projektom se nabavlja novavinogradarska oprema, nova vinarska oprema i nova mehanizacija. Novom mehanizacijom i oremom značajno će se unaprijediti postojeća proizvodnja vina iuzgoj grožđa, ali će se omogućiti i moderno poslovanje u proizvodnji maslina i proizvodnji maslinovogulja. Projektom se podiže nasad maslina na 1,1 ha na terernu koji će se prije toga očistiti iurediti.

OPG JAKAS BRACO - Modernizacija ipovećanje EVPG OPG JAKAS BRACO

Korisnik planira kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme olakšati i moderniziratirad na OPG-u, skratiti količinu utrošenog rada i povećati očekivanepoljoprivredne prinose. Također kupnjom novih 30 košnica te vlastitim stvaranjem novih pčelinjihzajednica koje će u njima boraviti, povećati EVPG poljoprivrednog gospodarstva te povećati godišnjiprinos meda i prihode OPG-a.

OPG ZUBČIĆ MARINKO - Modernizacija poslovanja, podizanje nasada povrća i povećanje pčelinjih zajednica na OPG-u Zubčić Marinko

Cilj projekta je modernizacija i/iliunapređenje procesa rada i poslovanja kroz nabavku poljoprivrednemehanizacije i opreme, uvođenje sustava navodnjavanja kap na kap i povećanjeproizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata za 2.055,86EUR kroz podizanje nasada povrća i formiranje 5 novih pčelinjih zajednica.

OPG VULETIĆ IVAN - Modernizacija i povećanje  EVPG OPG VULETIĆ IVAN

Korisnik će nabavkom poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme smanjiti utrošak vlastitog rada,modernizirati poljoprivrednu proizvodnju i ostvariti cilj modernizaciju i/iliunapređenje procesa rada i poslovanja (nabavka baterijskih škara, čistač šikare, motorna pila, drobilicaza granje, motokultivator s prikolicom, tresač maslina) dok će sadnjom novih nasada (agrumi, oranica) inabavkom kokoši povećati EVPG, prinose i prihode OPG-a te ostvariti cilj povećanje proizvodnog

OPG MLADINOV BORIS - MODERNIZACIJA IPOVEĆANJE EVPG OPG MLADINOV BORIS

Korisnik obradom terena i sadnjomdodatnih površina povrća i cvijeća planira povećati poljoprivrednepovršine, prinose i prihode OPG-a te tako ostvariti cilj povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Izgradnjom gustirne,nabavkom poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme korisnik misli smanjiti utrošak vlastitog rada,modernizirati poljoprivrednu proizvodnju i ostvariti cilj modernizacija i/ili unapređenjeprocesa rada i poslovanja.

OPG ZANINOVIĆ DRAGO - MODERNIZACIJA IPOVEĆANJE EVPG OPG ZANINOVIĆ DRAGO

Korisnik će nabavkom poljoprivrednemehanizacije, strojeva i opreme (motorna pila, motokultivator,motorna kosa, inox posude) i obradom maslinika upisanog u ARKOD sustav korisnik će modernizirati poljoprivrednu proizvodnju, smanjiti utrošak vlastitog rada i ostvariti cilj modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Obradom terena na kojem će se posaditi agrumi,cvijeće i povrće korisnik će povećati EVPG, prinose i prihode OPG-a i ostvariti cilj povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

OPG BARBIĆ RINO - Modernizacija ipovećanje EVPG OPG Barbić Rino

Korisnik planira uređenje adaptacijupostojećeg objekta (procijenjena građevinska vrijednost objekata je30.000 EUR). Gospodarski objekt se nalazi u zapuštenom stanju i nije prikladanza korištenje.
Adaptacijom / uređenjem omogućit će se sigurno držanje polj. strojeva i opremete kao prostor za
skladištenje maslinova ulja čime se doprinosi cilju modernizacija i/iliunapređenje procesa rada i
poslovanja Planirana je i nabavka poljoprivredne opreme – tresač maslina i akumulatorskeškare radi lakšeg i učinkovitijeg obavljanja poljoprivrednih poslova tijekom rezidbe i berbe čime se doprinosi cilju
modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Planirano je i uređenje dvije parcele, jedne u k.o Jelsa na minimalnoj površiniod 1500m2, nakon čega će se izvršiti eventualna dosadnja maslina i upis dodatnih površina u ARKOD, teuređenje parcele u k.o. Pitve od 947m2 na kojem će se posaditi miješano povrće te upis dodatnihpovršina u ARKOD.

OPG CARIĆ ANDRIJA - Kupnjapoljoprivredne mehanizacije i sadnja vinove loze

S obzirom da OPG ne posjeduje dovoljnovlastite mehanizacije, planirana nabava traktora gusjeničara bitće od velikog značaja te će svakako pridonijeti održivosti i razvoju poljoprivrednog gospodarstva iostvarenju odabranog cilja. Nadalje, planirana je sadnja vinove loze i nabava potporne armature za
vinograd. Navedenim aktivnostima povećat će se proizvodni kapaciteti odnosnoproizvodnja grožđa.
Sadnice vinove loza sadit će se na poljoprivrednom zemljištu (cca. 0,12 ha)koje do sada nije bilo
upisano u Upisnik jer se nije obrađivalo te se na njemu nije odvijalapoljoprivredna proizvodnja.
Kupnjom nove mehanizacije omogućit će se efikasno obrađivanje nove površine zasadnju vinove loze. OPG je podnio Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji te će biti upisan najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate, a podizanje novog nasada vinograda odvijati po svim propisanim uvjetima za ekološku proizvodnju.

OPG IVAN MILETA - ULAGANJE U RAZVOJOPG-A IVAN MILETA

Kroz ulaganje se planira kupnja 3.200m2 zemlje na kojoj će se podići novi vinograd sa 2.500 čokota loze(u sustavu ekološke poljoprivrede). drugi dio projekta se odnosi na nabavu uređaja za hlađenje vina u fermentaciji, neophodnog za proizvodnju vrhunskih vina.

🌱 Po realizaciji svih projekata naši će škoji postati bogatiji za cca 6000 m2 novih nasada, 310 sadnica limuna, 100 sadnica maslina, 3000 sadnica loze, 200 sadnica artičoka i60 kokoši. 🙌

🐝 Pčele će svoj dompronaći u 35 novih košnica,  gotovo svi prijavitelji nabavit će moderniju,novu opremu i mehanizaciju i time modernizirati poslovanja svojih OPG-ova,planirana je nabava 3 kompleta vinarske opreme, izgradnja gustirne i sustava zanavodnjavanje te obnova gospodarskog objekta.

U ovim izazovnim vremenima posebnovesele ovakve vijesti te od ❤️ čestitamo svim dobitnicima natrima otocima Hvaru, Šolti i Visu!

Pogledaj ostale vijesti