Donesene Odluke o dodjeli sredstava za 10 projekata Natječaja LAG-a Škoji

Datum objave:
20.11.2020
Odabrani projekt proizišao iz:
II. natječaj LAG-a Škoji za TO 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Donesene Odluke o dodjeli sredstava za 10 projekata Natječaja LAG-a Škoji
No items found.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) dana 19.11.2020. izdala je Odluke o dodjeli sredstava za svih 10 projekata odabranih putem natječaja LAG-a Škoji za tip operacije 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.  

Na drugi natječaj za TO 1.1.4. (srodan Natječaju 6.3.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske) pristigle su 24 prijave, no alokacija je bila dovoljna za njih 10.

Nakon administrativne kontrole na LAG razini, Upravni odbor LAG-a Škoji u lipnju 2020. godine izdao je Odluke o odabiru projekata te su projekti upućeni na administrativnu kontrolu Agenciji.

APPPRR je, nakon provedene kontrole, dana 19.11.2020.izdala Odluke o dodjeli sredstava 1.107.105,00 HRK, tj. za svih 10 prijavljenih projekata (110.710,00 HRK po projektu)!

U nastavku donosimo popis nositelja projekata koji su zaprimili Odluke o dodjeli sredstava s kratkim opisom planiranog ulaganja:

OPG ELEZOVIĆ KRISTIAN -Modernizacija i povećanje EVPG OPG Elezović Kristian

Korisnik ulaganjem u poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu (baterijske škare, ograda, stupovi)
planira smanjiti utrošak vlastitog rada i modernizirati i zaštititi poljoprivrednu proizvodnju te ostvariti
cilj modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Obradom terena, kupnjom sadnica
agruma korisnik planira povećati EVPG, prinose i prihode OPG-a i ostvariti cilj povećanje proizvodnog
kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

BRDO DOLINA d.o.o. - Modernizacija i unaprjeđenje poslovanja nabavkom mehanizacije i podizanje nasada maslina tvrtke Brdo-Dolina d.o.o.

Projektom se nabavlja nova vinogradarska oprema, nova vinarska oprema i nova mehanizacija. Novom
mehanizacijom i oremom značajno će se unaprijediti postojeća proizvodnja vina i uzgoj grožđa, ali će se
omogućiti i moderno poslovanje u proizvodnji maslina i proizvodnji maslinovog ulja. Projektom se
podiže nasad maslina na 1,1 ha na terernu koji će se prije toga očistiti i urediti.

OPG JAKAS BRACO - Modernizacija i povećanje EVPG OPG JAKAS BRACO

Korisnik planira kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme olakšati i modernizirati
rad na OPG-u, skratiti količinu utrošenog rada i povećati očekivane poljoprivredne prinose.
Također kupnjom novih 30 košnica te vlastitim stvaranjem novih pčelinjih zajednica koje će u njima
boraviti, povećati EVPG poljoprivrednog gospodarstva te povećati godišnji prinos meda i prihode OPG-a.

OPG ZUBČIĆ MARINKO - Modernizacija poslovanja, podizanje nasada povrća i povećanje pčelinjih zajednica na OPG-u Zubčić Marinko

Cilj projekta je modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja kroz nabavku poljoprivredne
mehanizacije i opreme, uvođenje sustava navodnjavanja kap na kap i povećanje proizvodnog kapaciteta
iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata za 2.055,86 EUR kroz podizanje
nasada povrća i formiranje 5 novih pčelinjih zajednica.

OPG VULETIĆ IVAN - Modernizacija i povećanje  EVPG OPG VULETIĆ IVAN

Korisnik će nabavkom poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme smanjiti utrošak vlastitog rada,
modernizirati poljoprivrednu proizvodnju i ostvariti cilj modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i
poslovanja (nabavka baterijskih škara, čistač šikare, motorna pila, drobilica za granje, motokultivator s
prikolicom, tresač maslina) dok će sadnjom novih nasada (agrumi, oranica) i nabavkom kokoši povećati
EVPG, prinose i prihode OPG-a te ostvariti cilj povećanje proizvodnog

OPG MLADINOV BORIS - MODERNIZACIJA I POVEĆANJE EVPG OPG MLADINOV BORIS

Korisnik obradom terena i sadnjom dodatnih površina povrća i cvijeća planira povećati poljoprivredne
površine, prinose i prihode OPG-a te tako ostvariti cilj povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz
povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Izgradnjom gustirne, nabavkom poljoprivredne
mehanizacije, strojeva i opreme korisnik misli smanjiti utrošak vlastitog rada, modernizirati
poljoprivrednu proizvodnju i ostvariti cilj modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja.

OPG ZANINOVIĆ DRAGO - MODERNIZACIJA I POVEĆANJE EVPG OPG ZANINOVIĆ DRAGO

Korisnik će nabavkom poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (motorna pila, motokultivator,
motorna kosa, inox posude) i obradom maslinika upisanog u ARKOD sustav korisnik će modernizirati
poljoprivrednu proizvodnju, smanjiti utrošak vlastitog rada i ostvariti cilj modernizaciju i/ili unapređenje
procesa rada i poslovanja. Obradom terena na kojem će se posaditi agrumi, cvijeće i povrće korisnik će
povećati EVPG, prinose i prihode OPG-a i ostvariti cilj povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz
povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

OPG BARBIĆ RINO - Modernizacija i povećanje EVPG OPG Barbić Rino

Korisnik planira uređenje adaptaciju postojećeg objekta (procijenjena građevinska vrijednost objekata je
30.000 EUR). Gospodarski objekt se nalazi u zapuštenom stanju i nije prikladan za korištenje.
Adaptacijom / uređenjem omogućit će se sigurno držanje polj. strojeva i opreme te kao prostor za
skladištenje maslinova ulja čime se doprinosi cilju modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i
poslovanja
Planirana je i nabavka poljoprivredne opreme – tresač maslina i akumulatorske škare radi lakšeg i
učinkovitijeg obavljanja poljoprivrednih poslova tijekom rezidbe i berbe čime se doprinosi cilju
modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja
Planirano je i uređenje dvije parcele, jedne u k.o Jelsa na minimalnoj površini od 1500m2, nakon čega će
se izvršiti eventualna dosadnja maslina i upis dodatnih površina u ARKOD, te uređenje parcele u k.o.
Pitve od 947m2 na kojem će se posaditi miješano povrće te upis dodatnih površina u ARKOD.

OPG CARIĆ ANDRIJA - Kupnja poljoprivredne mehanizacije i sadnja vinove loze

S obzirom da OPG ne posjeduje dovoljno vlastite mehanizacije, planirana nabava traktora gusjeničara bit
će od velikog značaja te će svakako pridonijeti održivosti i razvoju poljoprivrednog gospodarstva i
ostvarenju odabranog cilja. Nadalje, planirana je sadnja vinove loze i nabava potporne armature za
vinograd. Navedenim aktivnostima povećat će se proizvodni kapaciteti odnosno proizvodnja grožđa.
Sadnice vinove loza sadit će se na poljoprivrednom zemljištu (cca. 0,12 ha) koje do sada nije bilo
upisano u Upisnik jer se nije obrađivalo te se na njemu nije odvijala poljoprivredna proizvodnja.
Kupnjom nove mehanizacije omogućit će se efikasno obrađivanje nove površine za sadnju vinove loze.
OPG je podnio Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji te će biti upisan najkasnije u
trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate, a podizanje novog nasada vinograda
odvijati po svim propisanim uvjetima za ekološku proizvodnju.

OPG IVAN MILETA - ULAGANJE U RAZVOJ OPG-A IVAN MILETA

Kroz ulaganje se planira kupnja 3.200 m2 zemlje na kojoj će se podići novi vinograd sa 2.500 čokota loze
(u sustavu ekološke poljoprivrede). drugi dio projekta se odnosi na nabavu uređaja za hlađenje vina u
fermentaciji, neophodnog za proizvodnju vrhunskih vina.

🌱 Po realizaciji svih projekata naši će škoji postati bogatiji za cca 6000 m2 novih nasada, 310 sadnica limuna, 100 sadnica maslina, 3000 sadnica loze, 200 sadnica artičoka i 60 kokoši. 🙌

🐝 Pčele će svoj dom pronaći u 35 novih košnica,  gotovo svi prijavitelji nabavit će moderniju, novu opremu i mehanizaciju i time modernizirati poslovanja svojih OPG-ova, planirana je nabava 3 kompleta vinarske opreme, izgradnja gustirne i sustava za navodnjavanje te obnova gospodarskog objekta.

U ovim izazovnim vremenima posebno vesele ovakve vijesti te od ❤️ čestitamo svim dobitnicima na trima otocima Hvaru, Šolti i Visu!

Pogledaj ostale odabrene projekte