Donesene Odluke o dodjeli sredstava za svih 13 projekata prijavljenih na prvi Natječaj LAG-a Škoji

Datum objave:
29.7.2019
Odabrani projekt proizišao iz:
I. Natječaj LAG-a Škoji za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Donesene Odluke o dodjeli sredstava za svih 13 projekata prijavljenih na prvi Natječaj LAG-a Škoji
No items found.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je ovih dana Odluke o dodjeli sredstava za svih 13 poljoprivrednih gospodarstava koji su prijavili svoje projekte na Natječaj LAG-a Škoji za TO 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" raspisan u lipnju prošle godine.

Sumirano, na prvi natječaj za TO 1.1.4 (srodan vrlo popularnom TO 6.3.1 Programa ruralnog razvoja RH), ujedno i prvom natječaju LAG-a Škoji u provedbi Lokalne razvojne strategije, prijavilo se 13 poljoprivrednih gospodarstava. Svih 13 projekata pozitivno je ocijenjeno u administrativnoj kontroli na razini LAG-a Škoji te je Upravni odbor LAG-a krajem prošle godine izdao Odluke o odabiru projekta za sve pristigle projekte.

Nakon kontrole na razini APPRRR-a pristigle su pozitivne Odluke za sve prijavljene projekte. Podsjećamo, ovim rezultatom natječaja poljoprivrednim gospodarstvima na obuhvatu LAG-a Škoji odobrene su potpore u ukupnom iznosu od 1.440.913,50 HRK, odnosno po 110.839,50 HRK (15.000,00 EUR) za svaki prijavljeni projekt.

U nastavku donosimo popis nositelja projekata čiji su projekti zaprimili Odluku o dodjeli sredstava s kratkim opisom njihovog planiranog ulaganja:

OPG FILIP KORDIĆ - Modernizacija OPG-a Kordić Filip

Ulaganje u aktivnosti kojima se postiže modernizacija ili unapređenje procesa rada i poslovanja kupnjom poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

FISTONIĆ d.o.o. - Ulaganje u nabavu opreme te kupnju i uređenje zemljišta s ciljem modernizacije i unapređenja procesa rada i poslovanja te povećanja proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata

Ulaganje u aktivnosti kojima se postiže modernizacija i  unapređenje procesa rada i poslovanja kupnjom nove poljoprivredne  mehanizacije i opreme  povećanje  ukupnog standardnog ekonomskog rezultata kupnjom novog zemljišta .

OPG CARIĆ IVAN - Ulaganje u razvoj malog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Carić Ivan

Nabava opreme i poljoprivrednih strojeva kojima se postiže modernizacija i unapređenje rada i poslovanja.

OPG IVANA ŠURJAK - Modernizacija i proširenje proizvodnje

Povećanje proizvodne površine i proizvodnih kapaciteta ulaganjem u pripremu tla i nove sadnice uz modernizaciju i unapređenje procesa rada kroz ulaganje u opremu i i mehanizaciju.

OPG ANDRIJA MATKOVIĆ - Ulaganje u razvoj malog OPG-a Matković Andrija

Ulaganje u aktivnosti kojima se postiže modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja ulaganjem u poljoprivrednu mehanizaciju.

OPG DINA MILATIĆ - Ulaganje u razvoj malog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Milatić Dina

Ulaganje u aktivnosti kojima se postiže modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja, ulaganjem u poljoprivredu mehanizaciju i povećanje proizvodnog kapaciteta novim cijepovima vinove loze.

OPG RADOSIN PERONJA - Modernizacija i proširenje proizvodnih kapaciteta

Nabava malih poljoprivrednih strojeva i opreme u cilju  modernizacije i unapređenja procesa rada i povećanje proizvodnog kapaciteta kupnjom i uređenjem zemljišta i nabavom novog vinograda.

OPG VICKO KAŠTELANAC- Unapređenje i modernizacija proizvodnih procesa na OPG  Kaštelanac Vicko

Ulaganje u opremu i povećanje standardnog ekonomskog rezultata ulaganjem u poljoprivrednu opremu i pripremu tla za nove nasade.

OPG ZLATICA MARIĆ - Ulaganje u razvoj OPG-a Zlatica Marić

Ulaganje u aktivnosti kojima se postiže modernizacija i  unapređenje procesa rada i proizvodnje i povećanje ukupnog ekonomskog rezultata kroz ulaganje u pripremu  zemljišta, nove nasade maslina i lavande te nabavu opreme.

OPG DRAŽEN DRINKOVIĆ - Sadnja limuna i modernizacija OPG-a Drinković Dražen

Modernizacija procesa rada i poslovanja nabavom nove opreme i  postavljanja sustava navodnjavanja uz povećanje proizvodnog kapaciteta novim nasadima limuna.

OPG IVO ZLENDIĆ - Sadnja maslina i modernizacija OPG-a Zlendić Ivo

Modernizacija procesa rada i poslovanja nabavom nove opreme i povećanje proizvodnog kapaciteta obradom terena i sadnjom novih maslina.

OPG TONI BOŽANIĆ- Sadnja maslina i modernizacija OPG-a Božanić Toni

Podizanje nasada maslina u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta i nabava opreme u cilju modernizacije gospodarstva.

OPG KARLO BALIĆ - Ulaganje u modernizaciju OPG Balić Karlo

Ulaganje u modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja  kroz rekonstrukciju postojećeg vinograda i nabavu poljoprivredne opreme i  mehanizacije.

Čestitamo svim nositeljima projekata na odobrenim potporama uz želju za uspjeh u provedbi projekata!

Pogledaj ostale odabrene projekte