LAG Škoji objavljuje izmjenu teksta Natječaja za tip operacije 1.1.4 “Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima”

Datum objave:
12.6.2018
Izmjena vezana uz:
I. Natječaj LAG-a Škoji za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
LAG Škoji objavljuje izmjenu teksta Natječaja za tip operacije 1.1.4 “Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima”

Natječaj se mijenja u poglavlju 4.4 ” Izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u”.

Izmjena glasi: Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u nastale nakon 28. 02. 2018. godine.

Ostali dijelovi teksta Natječaja, Obrasci koji su sastavni dio Natječja te  Prilozi koji su sastavni dio Natječaja ostaju nepromijenjeni.

Cijeloviti tekst  važećeg Natječaja ( Verzija 1.1  ), pripadajuće Obrasce i Priloge preuzmite gore.