Izmjena Natječaja LAG-a M.1.1.4_izmjena raspoloživih sredstava

Datum objave:
15.11.2018
Izmjena vezana uz:
I. Natječaj LAG-a Škoji za T.O. 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
Izmjena Natječaja LAG-a M.1.1.4_izmjena raspoloživih sredstava

Objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4 “Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvim”  LAG-a Škoji.

Izmjenom natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava sa 775.876,50 HRK na  1.440.913,50 HRK  

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora, održanoj 15. 11.2018. sukladno članku 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., i Odluke o izmjeni Strategije Lokalne akcijske grupe Škoji, Klasa:440-12/16-19-02-01/0051, URBR: 343-1603/01-08-060, Izmjenjeni IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA ZA MJERU 1.1.4 0171871-1-4  V.1.2  PREUZMITE GORE.