Sastanak konzorcija projekta POP UP ruralni društveno-inovativni hubovi

Datum objave:
17.4.2019
Kategorija:
Vijest
Sastanak konzorcija projekta POP UP ruralni društveno-inovativni hubovi
No items found.

U prostorijama Veleučilišta VERN 12. travnja 2019. u Zagrebu održan je 5. sastanak partnerskog konzorcija projekta POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera: LAG-a Međimurski doli i bregi (nositelja projekta), našeg LAG-a Škoji, ACT Grupe iz Čakovca, Veleučilišta VERN iz Zagreba, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina.

Na sastanku su bili prisutni i studenti VERN-a, kojima je predstavljen izvještaj o održavanju hubova u Maloj Subotici i Štrigovi (Međimurje), te su članovi partnerskog konzorcija predstavili svoja iskustva i dojmove sa testiranja hubova u Međimurju, kako bi studente što bolje pripremili za testiranje na Visu predviđeno u sljedećoj fazi projekta- planirano je održavanje testnog huba u gradu Visu u razdoblju 22.-25.05.2019.

Nakon toga je predstavljen izvještaj o provedbi projekta u 4. tromjesečju, te su definirane aktivnosti, troškovnik i zaduženja partnera u 4. tromjesečju.

Projekt POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi je prijavljen u okviru Otvorenog poziva ”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je 1.194.848,89 HRK.

Pogledaj ostale vijesti