"O-kupi otok" - projekt suradnje LAG-a Brač, LAG-a 5 i LAG-a Škoji

Datum objave:
15.7.2022
Status:
Projekt u provedbi
"O-kupi otok" - projekt suradnje LAG-a Brač, LAG-a 5 i LAG-a Škoji
No items found.

Dalmatinski otoci ističu se svojim prirodnim i kulturnim bogatstvima koja se pretežno promatraju kao zasebne cjeline a rijetko kao jedinstveno geografsko područje s mnogo zajedničkih posebnosti i potencijala, poglavito u aspektu gastro-kulturnog nasljeđa i očuvane agrobioraznolikosti. Nažalost, unatoč visokoj kvaliteti lokalne sirovine i proizvoda identificiran je problem neadekvatne prezentacije i promocije otočnih proizvoda, a poseban problem malih otočnih proizvođača ističe se u nemogućnosti postizanja propisanih proizvodnih i higijenskih standarda te nedostatak javnih prostora u kojima se mogu održavati praktične edukacije namijenjene malim proizvođačima. Ovim projektom tri otočna LAG-a (LAG Brač, LAG 5 i LAG Škoji) žele istaknuti i promovirati gastro-kulturnu isprepletenost i autohtonu agrobioraznolikost srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kojima nedostaje bolja međusobna povezanost i suradnja u domeni razmjene znanja i iskustva u poslovanju svih otočnih dionika.

Ovim projektom želimo osnažiti kapacitete otočnih dionika i poboljšati proizvodne uvjete te potaknuti proizvođače na postizanje viših standarda kvalitete u svim fazama proizvodnje i plasmana otočnih proizvoda.

Projekt "O-kupi otok" prijavljen je na Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« - provedba tipa operacije »19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje« u srpnju 2022. godine, iako "međulagovska" suradnja i ideja o pokretanju ovakvog projekta žive još od 2020. godine kada su LAG Škoji, LAG Brač, FLAG Škoji i LAGUR Brač pokrenuli platformu za lokalne proizvođače u pandemijsko vrijeme. Dvije godine kasnije, uz pridruživanje LAG-a 5, proširili smo tu priču na niz planiranih aktivnosti koje ćemo provoditi kroz projekt "O-kupi otok".

Predviđeno trajanje projekta je od srpnja 2022. godine do lipnja 2024. godine. Provedba projektnih aktivnosti započela je u srpnju na Braču okupljanjem važnih dionika iz sva tri partnerska LAG-a na studijskom putovanju koje je uključivalo razmjenu znanja i iskustava te zajednički rad u procesu kreiranja metodologije za prepoznavanje i vrednovanje gastro-kulturnog nasljeđa i agrobioraznolikosti područja partnerskih LAG-ova. Svoje aktivnosti projekt će kroz ovu i narednu godinu seliti po otocima obuhvata pa je tako za 2022. godinu planiran i posjet LAG-u 5 gdje će dionici iz partnerskih LAG-ova sudjelovati na manifestaciji u Korčuli “LAG FEST”  koja osigurava umrežavanje i promociju autohtonih otočnih proizvoda, stjecanje novih znanja u području vrhunske gastronomije, rijetkih otočnih vinskih sorti, prepoznavanja i pripremanja samoniklog jestivog bilja, ekološkog pčelarstva, Slow Food pokreta za očuvanje tradicionalne proizvodnje i konzumacije hrane i certificiranja otočnih proizvoda. Nadalje, kroz manifestaciju će se umrežiti proizvodni i turistički sektor, ojačati razvojni resursi  te promovirati gastro-kulturno nasljeđe područja partnerskih LAG-ova.

Kroz projekt će se provesti i terensko istraživanje gastro-kulturnog nasljeđa i agrobioraznolikosti područja partnerskih LAG-ova, osmisliti i izraditi edukativna igra za djecu koja će najmlađe generacije na zabavan način poučavati o održivim oblicima očuvanja otočnog identiteta i prirode, kreirati dvojezična publikacija koja će objediniti gastro-kulturno nasljeđe srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka i kroz popularno-znanstveni pristup istaknuti agrobioraznolikost i prirodne potencijale područja široj populaciji.

U okviru projekta planirano je i ulaganje u rekonstrukciju i opremanje Proizvodno-edukativnog centra Vrisnik na Hvaru čime će se osigurati proizvodni prostor usklađen s proizvodnom i higijenskom regulativom za proizvodnju predmeta opće uporabe, prvenstveno kozmetičkih proizvoda, te prostor za edukacije i praktične radionice koji će biti javno dostupan za korištenje članovima i dionicima partnerskih LAG-ova. Ujedno, konferencija s predstavljanjem svih rezultata projekta predviđena je upravo u ovom prostoru krajem 2023. godine.

Nadamo se da ćemo projektom uspješno istaknuti poduzetničke potencijale otočnog životnog prostora, osnažiti kapacitete otočnih dionika te potaknuti proizvođače na postizanje viših standarda kvalitete u svim fazama proizvodnje i plasmana otočnih proizvoda.

O svim aktivnostima ovog projekta redovito ćemo obavještavati na našim društvenim mrežama i mrežnoj stranici LAG-a te se nadamo odazivu i sudjelovanju velikog broja proizvođača s našeg područja

Pogledaj ostale projekte LAG-a