Pitanja i odgovori- Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“.

Datum objave:
15.12.2020
Kategorija:
Vijest
Pitanja i odgovori- Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“.
No items found.
Sukladno poglavlju 4.4 LAG Natječaja pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-skoji.hr.
S ciljem jednakog tretmana, LAG Škoji ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost korisnika, projekta ili određenih troškova.
Potencijalni korisnici mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. U nastavku se nalaze pristigli upiti i odgovori na njih, koje ćemo redovito ažurirati.

 

UPIT BROJ 1

Da li su turističke zajednice prihvatljivi prijavitelji na ovaj natjecaj:

https://www.lag-skoji.hr/natjecaji/drugi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-2-1-1-ulaganje-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo


Lijep pozdrav,

 

ODGOVOR BROJ 1

Poštovana,

Zahvaljujem na upitu.

Sukladno Poglavlju 2. Natječaja  prihvatljivi korisnici su:  

•jedinica lokalne samouprave

•trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

•javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

•udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

•vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

• lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

 

Prema navedenome turističke zajednice nažalost nisu prihvatljivi korisnici.

 

Za sve ostale upite stojim na raspolaganju.

 

Srdačan pozdrav,

UPIT BROJ 2

Pozdravi!

Naša organizacija trenutno nema sjedište na području vašeg LAG-a, ali u suradnji s Općinom i TZ Jelsa razmatra mogućnost promjene sjedišta i dolazak na područje Jelse za što treba osigurati infrastrukturu pa smo zato zainteresirani za ovaj natječaj.

Prvo je pitanje do kada natječaj stvarno traje? Na stranicama vam piše sljedeće:
PRIJAVE NA NATJEČAJ SE PODNOSE OD 29.12.2020. GODINE, A NAJKASNIJE DO 15.02.2020.
pa ispada daje natječaj zatvoren i prije nego li je otvoren.

Hrvatski astronomski savez je u suradnji s Općinom i TZ Jelsa pokrenuo dva projekta:
1.proglašenje Općine Jelsa prvom međunarodno priznatom zajednicom tamnog neba u RH
2.proglašenje etno sela Humac međunarodnim parkom tamnog neba (to bi bio prvi takav park na našim otocima).

Obzirom da radi ovih projekata razmatramo da Hrvatski astronomski savez i još jedna naša članica promjene sjedište i presele na područje Općine Jelsa, a da naše organizacije djeluju u sustavu tehničke kulture i da na području Općine Jelsa, ali cijelog otoka Hvara skoro uopće nema sadržaja iz područja tehničke kulture, naš je plan da ukoliko osiguramo uvjete, osim aktivnosti vezanih za gore spomenute projekte, za lokalno stanovništvo pokrenemo i sljedeće:
- radionice iz astronomije za djecu i mlade
- radionice iz drugih područja tehničke kulture za djecu i mlade (robotika, programiranje, modelarstvo, ...)
-obilježavanje Festivala znanosti i drugih manifestacija vezanih za popularizaciju znanosti.

Ukoliko je natječaj još uvijek otvoren, pripremili bi projekt, a prijavitelj bi mogla biti Općina Jelsa u cilju osiguravanja uređenja i opremanja prostora za potrebe radionica iz astronomije, modelarstva, robotike,elektrotehnike, ... za djecu i mlade te u svrhu premještanja sjedišta Hrvatskog astronomskog saveza na područje Općine Jelsa kojim će se omogućiti daljnje aktivnosti vezane za proglašenje zajednice tamnog neba i parka tamnog neba te dugoročnu održivost tih projekata koji će stvoriti dodanu vrijednost u turističkom smislu te pomoći u revitalizaciji etno sela Humac, ali i drugih mjesta na području Općine Jelsa te osigurati dostupnost sadržaja tehničke kulture za djecu i mlade na otoku

Mnogo vedrih noći,

ODGOVOR BROJ 2

Poštovani,

 

Prije svega zahvaljujemo na uočavanju i prijavljivanju tehničke pogreške u natječaju. Dakako, zahtjeve za potporu moguće je uputiti najkasnije do 15.02.2021. godine. Upravo pripremamo izmjenu natječaja da se ukloni pogreška u datumu krajnjeg roka.

Osim pitanja vezanog za krajnji rok podnošenja zahtjeva za potpore, iz vašeg upita nije sasvim jasno koja su ostala pitanja vezana za natječaj.

S ciljem jednakog tretmana, a sukladno natječaju, LAG Škoji ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost korisnika, projekta ili određenih troškova no istaknimo nekoliko bitnih stvari:

  • Prihvatljivi korisnici jesu udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo isključujući zajednice udruga, zaklade, fundacije i lokalne akcijske grupe;
  • Udruge koje su prihvatljivi korisnici u okvirima ovog natječaja moraju zadovoljavati uvjete prihvatljivosti od podnošenja zahtjeva za potporu do 5 godina od dana konačne isplate sredstava (uključujući uvjet da korisnici moraju imati sjedište na području LAG obuhvata);
  • Jedinice lokalne samouprave su prihvatljivi korisnici, s time da jedinica lokalne samouprave upravljanje i održavanje može prenijeti samo na trgovačko društvo koje osniva, javnu ustanovu koju osniva ili na javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s     važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili službu/vlastiti pogon koju osniva;
  • Partnerski projekti nisu prihvatljivi unutar ovog natječaja;
  • Važno je voditi računa da projekt odgovara listi prihvatljivih projekata iz Poglavlja 3.1. natječaja (odnosno građenju i/ili opremanju projekata navedenih kao prihvatljivih).

 

Ukoliko imate još kakvih pitanja, slobodno nam se obratite.

 

Stručna služba LAG-a Škoji

Pogledaj ostale vijesti