Pitanja i odgovori- Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“.

Datum objave:
15.12.2020
Kategorija:
Vijest
Pitanja i odgovori- Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“.
No items found.

Sukladno poglavlju 4.4 LAG Natječaja pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-skoji.hr.

S ciljem jednakog tretmana, LAG Škoji ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost korisnika, projekta ili određenih troškova.

Potencijalni korisnici mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. U nastavku se nalaze pristigli upiti i odgovori na njih, koje ćemo redovito ažurirati.

 

UPIT BROJ 1

Draga Lara,

 

Da li su turističke zajednice prihvatljivi prijavitelji na ovaj natjecaj:

https://www.lag-skoji.hr/natjecaji/drugi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-2-1-1-ulaganje-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo


Lijep pozdrav, Marija Marjan

 

ODGOVOR BROJ 1

Poštovana Marija,

Zahvaljujem na upitu.

Sukladno Poglavlju 2. Natječaja  prihvatljivi korisnici su:

Kako bi bio prihvatljiv, korisnik mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

 

•jedinica lokalne samouprave

•trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

•javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

•udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

•vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

• lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

 

 

Prema navedenome turističke zajednice nažalost nisu prihvatljivi korisnici.

 

 

Za sve ostale upite stojim na raspolaganju.

 

 

Srdačan pozdrav,

Pogledaj ostale vijesti