Donesene Odluke o dodjeli sredstava za 12 projekata III. Natječaja LAG-a Škoji

Datum objave:
11.5.2023
Kategorija:
Vijest
Donesene Odluke o dodjeli sredstava za 12 projekata III. Natječaja LAG-a Škoji
No items found.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) dana 04. i 05. svibnja 2023. izdala je Odluke o dodjeli sredstava za 12 projekata odabranih putem trećeg natječaja LAG-a Škoji za tip operacije 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.  

Nakon administrativne kontrole na LAG razini, Upravni odbor LAG-a Škoji u prosincu 2023. godine izdao je Odluke o odabiru projekata te su projekti upućeni na administrativnu kontrolu Agenciji.

Za svaki projekt dodijeljena je potpora u iznosu od 14.962,37 EUR (112.734,00 HRK).

U nastavku donosimo popis nositelja projekata koji su zaprimili Odluke o dodjeli sredstava s kratkim opisom planiranog ulaganja:

OPG BILI POTOK - Razvoj i unapređenje poslovanja na OPG-u Bili Potok

Nositelj projekta planira nabavu 1 traktora kako bi se  modernizirala i dugoročno unaprijedila efikasnost poslovanja i poljoprivredna proizvodnja na OPG-u. Također je planirana nabava novih 60 sadnica smokava i 1000 sadnica lavande, a sve u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

OPG ROŠIĆ HVAR - Ulaganje u održivi razvoj i rast OPG-a Rošić Hvar

OPG Rošić Hvar je malo održivo gospodarstvo koje ovim projektom želi ulagati u nasad ukrasnog cvijeća, te je glavna aktivnost sadnja 50 novih sadnica ruža. Uz to planirana je i kupnja mehanizacije: motorna pila, motorni čistač, baterijske škare, montažna kućica za alat i motokultivator. Sve će to dovesti do modernizacije i povećanja proizvodnog kapaciteta gospodarstva.

OPG TONĆI ŠOLJAN - Povećanje proizvodnog kapaciteta OPG Tonći Šoljan sadnjom novog nasada maslina i modernizacija proizvodnje

Nositelj projekta planira povećati površinu zemlje pod maslinama. Planirano je čišćenje poljoprivrednog zemljišta, priprema terena za sadnju, kopanje sadnih jama i sadnja novih 70 sadnica maslina, te kupnja motorne pile i motorne kose.

OPG IVICA SOLJAČIĆ - Ulaganje u razvoj malog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Soljačić Ivica

Projektom OPG planira modernizirati i unaprijediti poslovanje na gospodarstvu. Planirana je nabava 8 grla koza i 1 magarca čime bi došlo do povećanja proizvodnog kapaciteta  u sektoru stočarstva. Osim toga planirana je i nabava mehanizacije: traktor i roto balirka. Projektom bi se pomoglo gospodarstvu  da postane gospodarski održivije i efikasnije, što je preduvjet konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

SOPG DAMIR VIDAN - Modernizacija i povećanje EVPG SOPG Damir Vidan

Nositelj projekta planira posaditi novi mješoviti nasad bobičastog voća na terenu koji planira obraditi putem projekta(čišćenje, pikamiranje, ravnanje i sl.) i to sa 10 sadnica smokava i 5 sadnica naranči, čime bi povećao prinose i prohode gospodarstva. Uz to, kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (tresač maslina, akumulatorska pile i škara, akumulatorska motorna pila, kosilica motorna samohodna i damper)modernizirati će se poljoprivredna proizvodnja i ubrzati procesi rada.

OPG JELUŠIĆ - Povećanje EVPG kroz sadnju nasada agruma OPG Jelušić

Projektom je planirano obraditi min4100 m2 terena i na obrađenom terenu posaditi  100 sadnica agruma (naranči, limuna). OPG trenutačno proizvodi povrće, koštičavo i bobičasto voće, obrađuje vinograd i maslinike, a s ovim ulaganjem diverzificirala bi se proizvodnja što bi dovelo do povećanja prinosa i prihoda.

OPG DAMIR BILANKOV - Povećanje EVPG OPG Bilankov Damir

Nositelj projekta će putem sredstava na natječaju obraditi teren min površine 10100 m2 i posaditi minimalno 100 komada maslina (levantinke i oblice). Sa novim nasadom nositelj će obrađivati 2,27 ha maslinika i na ekološki način proizvoditi će šoltansko maslinovo ulje. Time bise na OPG-u povećali prinosi i prihodi, što je i cilj projekta.

OPG ROJNICA, KRISTIJAN ROJNICA -Modernizacija i povećanje EVPG OPG Rojnica

Putem sredstava iz natječaja nositelj projekta planira nabavu nove mehanizacije i opreme: 2 motorne pile, motornu kosu, multimotor s frezom i kopačicom, motornu kopačicu, akumulatorsku prskalicu, tresač maslina, baterijske električne škare s pilom, platformu za pčele, LR košnice 30 komada, što bi dovelo do modernizacije poslovanja na OPG-u i povećanju ekonomske vrijednosti gospodarstva.

OPG MEŠTRE JURJEVI - Razvoj pčelarstva i unapređenje poslovanja na OPG-u Meštre Jurjevi

Na OPG-u Meštre Jurjevi već se generacijama bave pčelarstvom. Ovim projektom vrši se nabava novih 28 pčelinjih zajednica i oprema za pčelarstvo: topionik voska, topionik voska sunčani, stol za otklapanje saća sa poklopcem, digitalna vaga, vrcaljka, bačva za med, grijana bačva za med. Uz to planirana je i nabava opreme potrebne za rad u polju: motokultivator, motorni trimer, motorna pila, električni tresač maslina, akumulatorske električne škare i motorna prskalica.

OPG PEROŠ BERNARDIN - Modernizacija i povećanje EVPG OPG Peroš Bernardin

Nositelj projekta planira povećati ekonomsku vrijednost OPG-a sadnjom novih maslina na terenu min površine 5100 m2kojeg će obraditi putem sredstava iz natječaja. Ovim sredstvima planirana je i nabavka dampera sa crijevom za vodu i spremnikom.

OPG BEZIĆ ANTE - Modernizacija i povećanje EVPG OPG Bezić Ante

OPG planira obraditi teren na kojem se nalazi maslinik (pikamiranje, mljevenje) minimalne površine 10000 m2, a obradom terena bi se povećali prinosi i prihodi gospodarstva. Planirana je nabava min 120 kokoša. Kupnjom baterijskih škara i pile nositelj projekta bi modernizirao poljoprivrednu proizvodnju.

 OPG DAVORIN SPICIJALIĆ -Modernizacija i povećanje EVPG OPG Spicijalić Davorin

Nositelj projekta će putem sredstava na natječaju obraditi teren minimalne površine 2000 m2 i čime bi se povećala obradiva površina i pripremilo zemljište za sadnju. Planirana je i kupnja traktora u cilju modernizacije poslovanja.

Realizacijom projekata pripremiti će se novi nasadi i na njima posaditi sadnice, neki od nositelja nabaviti će i životinje, te će se kupiti nova oprema i mehanizacija.

Čestitamo svim nositeljima!

Pogledaj ostale vijesti