Priopćenje o stanju provedbe LEADER/CLLD pristupa na Hvaru, Šolti i Visu

Datum objave:
12.11.2021
Kategorija:
Vijest
Priopćenje o stanju provedbe LEADER/CLLD pristupa na Hvaru, Šolti i Visu
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.
Nema povezanih vijesti.

Područje obuhvata LAG-a Škoji gotovo je jedinstveno područje u Republici Hrvatskoj koje u programskom razdoblju 2014.-2020. na istom području obuhvata provodi LEADER/ CLLD mjeru iz 2 europska fonda (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo) i dva operativna programa (Program ruralnog razvoja RH i Operativni program za pomorstvo i ribarstvo).

LAG Škoji provodi LEADER/CLLD kroz Mjeru 19 PRR 2014.-2020., a FLAG Škoji kroz Mjeru III.2/III.3 OPPiR 2014.-2020. Obje organizacije kao glavnu zadaću imaju izradu i provedbu razvojnog strateškog dokumenta za svoje područje, koje je u slučaju ove dvije organizacije podudarno.

Tri godine nakon prvog raspisanog LAG natječaja, možemo izdvojiti neke od zanimljivih aktualnih informacija:

  • LAG Škoji dosad je raspisao 100% sredstava namijenjenih krajnjim korisnicima u programskom razdoblju 2014.-2020.
  • dosad su objavljena 4 LAG natječaja
  • zaprimljeno je 46 prijava projekata
  • 32 projekta odabrana su na LAG razini
  • sva 32 projekta potvrdila je potom i Agencija za plaćanja
  • LAG-u Škoji je za prijelazno razdoblje (2021.-2022.) dodijeljeno još 4.470.911,74 HRK, od čega 3.330.218,47 HRK za financiranje projekata krajnjih korisnika.

S ciljem informiranja javnosti o tijeku provedbe, raspisanim natječajima i onima u pripremi, odabranim i odobrenim projektima, događanjima u organizacija LAG-a i FLAG-a Škoji i temama kojima se bavimo donosimo zajedničko Priopćenje o stanju provedbe LEADER/CLLD pristupa na Hvaru, Šolti i Visu.

Pogledaj ostale vijesti