PITANJA I ODGOVORI - IV. natječaj za TO 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Datum objave:
7.9.2023
Kategorija:
Vijest
PITANJA I ODGOVORI - IV. natječaj za TO 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"
No items found.

PITANJE BR. 1

Cjelokupno ulaganje bazirano je na kupnji mehanizacije za obradu zemljišta i ostale opreme, što po uputama za prijavitelje spada pod aktivnost 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Međutim ovim projektnim prijedlogom planira se i zasaditi povrće na oranici površine 0,50 ha. Površina je vlasništvo nositelja OPG - a te ovim projektnim prijedlogom nikako nije moguće dodati aktivnost koja se se odnosi na ulaganje u sektor povrća zbog sljedećih razloga. Naime, aktivnost broj 3. navodi kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, što ovim projektnom nema smisla jer se planira saditi povrće na parceli koja je u vlasništvu. Sljedeći razlog je taj što kupnja jednogodišnjeg sjemena i sadnica nije prihvatljiva te se i samim time ne može prikazati dodatna aktivnost u sektoru povrća. S obzirom na sve gore navedeno, iako je želja i cilj ulagati u sektor povrća i povećati ekonomsku veličinu, nije moguće dobiti bodove ili?

Odgovor LAG-a:

U Priloga IV. LAG natječaja pojašnjeni su načini na koje je moguće ostvariti bodove po kriteriju odabira broj 6. Ulaganje se odnosi na sektor povrća, a s obzirom na odabir cilja koji se projektom želi ostvariti.

Ukoliko se aktivnosti projektnog prijedloga odnose na cilj „modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja“ tada nositelj projekta već pri prijavi projekta mora dokazati da se bavi uzgojem povrća, što će biti vidljivo iz Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se dostavlja u prijavnoj dokumentaciji. Isto će biti prikazano i u Obrascu B. Poslovni plan.

Ukoliko se aktivnostima iz poslovnog plana namjerava ostvarivanje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata“, onda se barem jedna od tih aktivnosti mora odnositi na ulaganje u sektor povrća, primjerice uređenjem i poboljšanjem kvalitete poljoprivrednog zemljišta na kojem se planira podizanje nasada povrća, podizanjem novih i/ili restrukturiranjem postojećih višegodišnjih nasada i sl. Ukoliko će aktivnost rezultirati podizanjem novih nasada, isti će morati biti prikazani u Potvrdi o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja će se dostavljati uz Zahtjev za isplatu zadnje rate potpore.

PITANJE BR. 2

Ukoliko u projekt uvrstimo uređenje poljoprivrednog zemljišta (aktivnost 6) u svrhu sadnje povrća, smatra li se to dodatnom aktivnošću?

Odgovor LAG-a:

Iz pitanja nije sasvim jasno što se mislilo pod „dodatnom aktivnošću“ no, kao što je i rečeno u odgovoru na prethodno pitanje, moguće je ostvariti bodove po kriteriju odabira broj 6 ulaganjem u uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu sadnje povrća. Budući da će planirana sadnja povrća biti temelj ostvarivanja bodova po ovom kriteriju, bit će predmet i provjera prije isplate zadnje rate temeljem priložene Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva i prilikom posjeta operaciji.

PITANJE BR. 3

Ukoliko u projekt uvrstimo da ćemo povrće zasaditi na površini koja je u vlasništvu a na kraju budemo prisiljeni uzeti u zakup, da li je to prihvatljivo? 

Također, pitanje i za obrnutu situaciju. Ukoliko stavimo troškove zakupa zemljišta, može li se kasnije upisati svoje zemljište?

Odgovor LAG-a:

Sukladno poglavlju4.4. LAG natječaja u kojem stoji da s ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti, LAG nije u mogućnosti dati svoje mišljenje o prihvatljivosti navedenih aktivnosti. U kontekstu ovih pitanja, voljeli bismo samo istaknuti da je potpora unutar ovog natječaja fiksne visine od 15.000,00 EUR, koliko mora biti i minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana, o čemu je potrebno voditi računa kod procjena rizika u slučaju eventualnih promjena u projektu tijekom provedbe. Također, važno je i napomenuti da u poglavlju 3.2 LAG natječaja stoji da je zakup poljoprivrednog zemljišta prihvatljiv samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada te da Ugovor o najmu/zakupu mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina od dana podnošenja prijave projekta.

PITANJE BR. 4

Da li se na ovom natječaju smije natjecati Opg koji se 2018.god. natjecao i dobio sredstva iz mjere 6.3.1.?

Odgovor LAG-a:

U predmetnom LAG Natječaju, Poglavlje 2.2. "Broj prijava projekta podnositelju projekta” izrijekom je navedeno sljedeće: 

“Nositelju projekta za tip operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” koji je sukladan tipu operacije "6.3.1.” iz Programa može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi LAG natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1. 

Natječaji LAG-a isključuju mogućnost prijave korisnika koji su ostvarili potporu ili su u procesu odabira za tipove operacija za koje je potporu moguće ostvariti  samo jednom u programskom razdoblju što je slučaj s T.O 6.3.1. Obzirom da su Vam već dodijeljena sredstva za T.O 6.3.1 ne možete se prijaviti na natječaj LAG-a Škoji za T.O 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva”.

PITANJE BR. 5

Zainteresirani smo za prijavu na natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"te nas zanima da li prema točci 2.1. prihvatljivost prijavitelja, prijavitelj mora biti i mikro ili malo poduzeće uz sve ostale zadovoljene uvjete predmetne točke?

Odgovor LAG-a

Kako bi bio prihvatljiv na ovom LAG natječaju, nositelj projekta mora zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti nositelja projekta navedene u poglavlju 2.1 "Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)". Odnosno, nositelj projekta, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta,mora biti i mikro ili malo poduzeće sukladno definiciji Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

 

Pogledaj ostale vijesti