Održana online radionica za LAG-ove

Datum objave:
29.10.2020
Kategorija:
Vijest
Održana online radionica za LAG-ove
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.
Nema povezanih vijesti.

27. i 28. listopada 2020. LAG Škoji je sudjelovao na radionici za LAG-ove „Stanje provedbe LEADER/CLLD, aktivacija tipa operacije 6.4.1. i pripreme za naredno razdoblje”.

Radionicu su zajednički organizirali  Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalna ruralna mreža, LEADER mreža Hrvatske i Hrvatska mreža za ruralni razvoj. Održana je u online formatu, a najveći fokus stavljen je na pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027. i rad LAG-ova u  prijelaznom  razdoblju odnosno tijekom 2021. i 2022. godine.

Donošenje Uredbe Europskog parlamenta i vijeća kojom će se regulirati provedba Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te rad LAG-ova u prijelaznom razdoblju očekuje se tek u prosincu ove godine, no već je sada moguće, temeljem Prijedloga Uredbe, iščitati oblik provedbe LEADER pristupa u prijelaznom razdoblju.

Osnovna značajka prijelaznog razdoblja jest da se alokacija iz novog programskog razdoblja koristi po starim pravilima što operativno znači da se sadašnje programsko razdoblje produžuje za još dvije godine.

Prema trenutnim izračunima, alokacija za provedbu Programa ruralnog razvoja RH u 2021. i 2022. godini iznosi 776,94 milijuna eura.

U prijedlogu Članka 8. Prijelazne Uredbe za Mjeru LEADER u Republici Hrvatskoj i dalje se kao minimum navodi 2,5% alokacije PRR-a što znači da bi LAG-ovima na raspolaganju bilo nešto više od 145 milijuna kuna.

 

Najvažniji zadaci koji LAG-ove očekuju u prijelaznom razdoblju su:

•       dovršetak provedbe LRS 2014. – 2020.

 - prilagodba/definiranje kriterija odabira za dodjelu sredstava za prijelazno razdoblje

 - definiranje alokacije za M19 u prijelaznom razdoblju

 - dodjela sredstava za prijelazno razdoblje (aneksi ugovora, izmjena LRS)

•       izrada intervencije za LEADER unutar SP ZPP 2021. – 2027.

- konzultacijski proces s LAG-ovima

- konzultacijski proces s drugim TDU i APPRRR

•       izrada LRS 2021. – 2027.

konzultacijski proces s LAG-ovima (utvrđivanje koncepta LRS)

izrada LRS (predodabir za novo programsko razdoblje)

 

Iako EU regulativa za novo programsko razdoblje predviđa nastavak mogućnosti korištenja multifondovskog financiranja LEADER metoda, i dalje ostaje obveza financiranja samo iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj pa, premda su razgovori u tijeku, još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći hoće li RH odabrati multifondovski ili monofondovski pristup financiranja LEADER-a.

Ono što sa sigurnošću možemo reći jest da u novom programskom razdoblju LAG-ove i dalje očekuju obaveze kao u prethodnom razdoblju, odnosno intenzivan rad na   jačanju kapaciteta lokalnih sudionika za razvoj i provedbu operacija, izrada i provedba nediskriminirajućeg i transparentnog postupka odabira i kriterija za odabir u kojima se izbjegavaju sukobi interesa i osigurava da nijedna interesna skupina ne kontrolira odluke o odabiru, priprema i  objava poziva na dostavu prijedloga, odabir operacija i utvrđivanje iznosa potpore te podnošenje prijedloga nadležnom tijelu radi završne provjere prihvatljivosti prije odobrenja, praćenje napretka u ostvarenju ciljeva Strategije te evaluacija provedbe Strategije.

Na koncu, važno je istaknuti da u sljedećem programskom razdoblju očekujemo značajan iskorak u provedbi LEADER-a budući da će LAG-ovi imati slobodu u odabiru tipova operacija odnosno intervencija te tako moći adekvatnije odgovoriti na potrebe svog područja. Ujedno, LAG-ove očekuje i značajno izdašnija alokacija jer se omotnica za LEADER povećava na minimalno 5% od ukupne alokacije za RH iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj što znači da će i učinak LAG-ova biti daleko veći.

Pogledaj ostale vijesti