Projekti usmjereni na okoliš

Datum objave:
8.4.2020
Status:
Provedeni projekt
Projekti usmjereni na okoliš
No items found.

Područje LAG-a Škoji predstavlja visoko vrijedna prirodna baština i biološka raznolikost čijem očuvanju i održivom korištenju LAG Škoji pridonosi provedbom edukativno-informativnih aktivnosti kao i  suradnjom na projektima usmjerenim očuvanju okoliša i bioraznolikosti.  

 

Na području LAG-a Škoji postoje sljedeće kategorije zaštite i valorizacije prirodne baštine:

MEĐUNARODNA EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000

Riječ je o  najvećoj koordiniranoj mreži područja očuvane prirode u svijetu koja obuhvaća područja koja su, primjenom stručnih kriterija, utvrđena kao područja važna za očuvanje ili uspostavu povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih vrsta na europskoj i nacionalnoj razini.

 

ZAŠTIĆENI KRAJOLICI I SPOMENICI PRIRODE

Što se tiče zaštite prirodnih vrijednosti općenito, Zakon o zaštiti prirode predviđa osam kategorija zaštite, od kojih u LAG-u Škoji nalazimo dvije: zaštićeni krajolik i spomenik prirode.

 

UNESCO  GLOBAL GEOPARK VIŠKI ARHIPELAG

Od 17.04.2019. Otok Vis i viški arhipelag  uvršteni su u UNESCO-ovu međunarodnu mrežu geoparkova.

 

UNESCO-ova LISTA SVJETSKE BAŠTINE

Starogradsko polje je upisano na Listu svjetske baštine 2008. godine. Izuzetna univerzalna vrijednost Starogradskog polja prepoznata je u sljedećem: 

  • Sistem podjele zemljišta    Starogradskog polja na parcele, koji datira iz 4.st. pr.Kr., svjedoči o širenju grčkog geometrijskog modela podjele poljoprivrednog zemljišta u mediteranskom krugu. (Kriterij ii)
  • Starogradsko polje je u kontinuiranoj upotrebi kao poljoprivredno područje i zasađeno je istim kulturama već 2400 godina što svjedoči o kontinuitetu i trajnosti funkcije kroz stoljeća. (Kriterij iii)  
  • Poljoprivredno područje Starog Grad primjer je vrlo starog tradicijskog krajolika koji je danas ugrožen modernim ekonomskim razvojem, posebno zbog depopulacije sela i napuštanja tradicijskog načina obrade zemljišta. (Kriterij v)

PROJEKTI USMJERENI MAPIRANJU I VALORIZACIJI PODRUČJA

 

Prvi koraci u procesu planiranja projekata usmjerenih očuvanju prirodne baštine i bioraznolikosti učinjeni  su u  procesu pripreme za izradu Lokalne  razvojne strategije  2014.-2020., kada   LAG Škoji započinje suradnju s Međunarodnim institutom za mediteranske kulture u Montpellieru, međunarodnoj organizaciji usmjerenoj održivom razvoju poljoprivrede,ribarstva, sigurnosti hrane u ruralnim i obalnim područjima.

Šestomjesečno  istraživanje područja LAG-a Škoji rezultiralo je identificiranjem razvojnih mogućnosti LAG-a Škoji u području agro-okolišno  usmjerene poljoprivrede kao i mogućih  oblika  suradnje s drugim LAG-ovima.

Inicijalna suradnja LAG-a Škoji i instituta  rezultirala je projektom HNV LINK, financiranim kroz program Horizon 2020 čiji je nositelj LAG 5, a područje istraživanja proširilo se na srednjodalmatinske otoke.

Zajedničko ovim lokacijama je ekstenzivan pristup poljoprivredi gdje se teško dobiva veliki prinos, ali se zadržava i čuva iznimna prirodna vrijednost područja uz visokokvalitetni finalni proizvod.

Specifičan je i karakteristični mozaični krajobraz omeđen suhozidima. Problemi istih su izoliranost i depopulacija stanovništva pa se umrežavanjem i dijeljenjem znanja i iskustava ovi problemi nastoje prebroditi.

 

Publikacije u kojima ćete pronaći bogate analize možete pronaći ovdje.

PROJEKTI USMJERENI ODVAJANJU I ZBRINJAVANJU OTPADA

U svojstvu partnera LAG Škoji sudjelovao je u provedbi projekta GRAĐANSKI AKTIVIZAM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA OTOKU VISU. Tijekom projekta održan je niz edukativno-informativnih radionica i organizirano studijsko putovanje na područje LAG-a Međimurski doli i bregi. U sklopu projekta izrađen je Strateški plan za zbrinjavanje otpada u viškom arhipelagu.

Cjeloviti tekst preuzmite Strateškog plana možete preuzeti ovdje.

Na inicijativu Općine Šolta  LAG Škoji koordinirao je i pružio tehničku pomoć izradi projekta EKO ZEKO I OTOČIĆ čija je vrijednost 550.543,05 HRK, a 85% je sufinanciran sredstvima EU.

Više o projektu doznajte na: https://eko-zeko-otocic.solta.hr.

Pogledaj ostale projekte LAG-a