Mjera 2020

„Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“  predpristupnog fonda IPARD

U periodu od 09.07.2013. godine do 08.07.2015.godine LAG Škoji akreditran je za provedbu Mjere 202 putem sljedećih podmjera:  PODMJERA 202.1 “Stjecanje vještina, animiranjestanovnika LAG teritorija„PODMJERA 202.2  „Provedba lokalnih razvojnihstrategija“ 

Za provedbu aktivnosti i postizanje ciljeva Mjere 202LAG-u Škoji je dodijeljen maksimalan iznos potpore od 900.000,00 HRK za dvije godine provedbe.

Osnovi,opći i specifični ciljevi LEADER pristupa unutar MJERE 202 PREDPRISTUPNOG FONDAIPARD-a su :

Osnovni ciljevi
  • Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta u ruralnimpodručjima
  • Diversifikacija gospodarskih aktivnosti
  • Stvaranje novih i održivih mogućnosti zarade
Opći ciljevi
  • Ohrabrivanje ruralnog stanovništva da  zajednički djeluje putem projekata suradnje
  • Razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija ipriprema njihove provedbe
  • Promicanje lokalnih inicijativa i partnerstvauključivanjem lokalnih zajednica poslovnih predstavnika i predstavnika lokalneuprave
  • Transfer postignuća, iskustva i stručnog znanja, tedostupnost informacija i zaključaka putem mreže
Operativni ciljevi
  • Jačanje kapaciteta među ruralnim stanovnicima putemusavršavanja
  • Razvoj, organizacija i vođenje lagova
  • Stvaranje novih i održivih mogućnosti zarade