Izmjena LAG natječaja za TO 2.1.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo" od 14.12.2020.

Datum objave:
25.1.2021
Izmjena vezana uz:
II. natječaj LAG-a Škoji za provedbu tipa operacije 2.1.1 „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“
Izmjena LAG natječaja za TO 2.1.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo" od 14.12.2020.

Temeljem potrebe ispravka teksta natječaja tehničke prirode Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ referentne oznake 01/20/2-1-1 (Verzija 1.0) od 14.12.2020. godine mijenja se u poglavlju 4.1. „Podnošenje zahtjeva za potporu“. Predmetna izmjena odnosi se na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za potporu koji se ovom izmjenom mijenja u 15.02.2021. umjesto izvorno navedenog 15.02.2020.

Predmetna izmjena ne podrazumijeva produženje krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva zapotporu nego ispravak pogreške tehničke prirode. Svi prilozi i obrasci koji su satavni dio Natječaja ostaju nepromijenjeni.

Oduku o izmjeni Natječaja Upravni odbor LAG-a Škoji donio je na sjednici 25.01.2021. godine, a tekst natječaja s ugrađenom izmjenom (Verzija 1.1) možete pronaći u gore u Preuzimanja.