Izmjena LAG Natječaja za T.O 2.1.1

Datum objave:
21.6.2019
Izmjena vezana uz:
Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“
Izmjena LAG Natječaja za T.O 2.1.1

Objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnihusluga za ruralno stanovništvo“ (02/18/2-1-1) LAG-a Škoji.

Izmjenom Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstavaiz 1.669.110,40 HRK u 3.204.594,89 HRK te ispravlja tehnička pogreška izpoglavlja 5.6 (Postupak nakon odabira projekta), str. 26. koja se odnosi na rokza podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu za odabrane projekte putemAGRONET-a.

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora LAG-a Škojiodržanoj 21. lipnja 2019. godine sukladno članku 10. Pravilnika o izmjenama idopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLDstrategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« ipodmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnomrazvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvomzajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.– 2020. i Odluci o odobrenju 2. izmjene odabrane Lokalne razvojne strategijeLAG-a Škoji 2014- -2020. Skupštine LAG-a Škoji (URBROJ: 02/19/01).

Izmijenjeni tekst Natječaja možete preuzeti gore.