Program ruralnog razvoja


.

Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. godine

Europska komisija odobrila je Program ruralnog razvoja  dana 26. svibnja 2015. godine. Programom je definirano 16 mjera koje bi trebale doprinijeti naših ruralnih područja. Dokumente u cijelosti možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – odobrena inačica EN

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – odobrena inačica HR

ANNEX 1_2_Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – odobrena inačica EN

ANNEX 2_2_Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – odobrena inačica EN

Kratak pregled dostupan je putem brošure Ministarstva poljoprivrede

Brošura – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. – Popis mjera s osnovnim informacijama