Pravilnici


Donosimo Vam aktualne pravilnike vezane uz Program ruralnog razvoja 2014-2020 i vezane pravilnike:

 

 

MJERA 1

Pravilnik o provedbi mjere 01″Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 96/15)

MJERA 2

Pravilnik o provedbi mjere M02 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima” (NN, br. 123/15)

 

MJERA 3

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03 “SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE”, PODMJERE 3.1. “POTPORE ZA NOVO SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE” I PODMJERE 3.2. “POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU” IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (NN 111/15)

 

MJERA 4

Pravilnik o provedbi Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda NN 7/15

MJERA 5

Pravilnik o dodjeli potpore za podmjeru 5.2. tip operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ NN 38/15

 

Pravilnik o dodjeli potpore za podmjeru 5.2., tip operacije 5.2.1. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ NN 112/14 

MJERA 6

Pravilnik o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” NN 42/15

 

 

IAKS MJERE