Pismo preporuke


  Ukoliko smatrate da Vaš projekt može osnažiti pismo preporuke LAG-a ili ste zainteresirani za partnerstvo s LAG-om  molimo da nam se obratite putem sljedećih obrazaca: Zahtjev-za-pismo-preporuke-OBRAZAC1 Zahtjev-za-partnerstvo LAG-a

 

Obrasce dostavite na info@lag-skoji.hr