Oznaka kvalitete


Lokalna  razvojna strategija definirala je prioritetne mjere i aktivnosti po ciljevima i ciljanim skupinama, a jedna od predviđenih aktivnosti je  kreiranje oznake kvalitete Laga Škoji.

.

Kreiranje i implementacija oznake kvalitete Laga aktivnost je kojom se istovremeno dopirnosi razvoju identiteta Laga i razvoju konkurente i tržišno orijentirane poljoprivrede i poduzetničkog sektora u području Laga.

.

Postupak kreiranja oznake kvalitete obuhvaća sljedeće korake:

.

  • Ispitivanje javnog mišljenja dionika područja
  • Dizajn oznake kvalitete
  • Izrada pravilnika o oznaci kvalitete Laga-a
  • Promocija oznake kvalitete
  • Implementacija oznake kvalitete

.

Planom aktivnosti predviđeno je da postupak kreiranja oznake kvalitete bude završen tijekom 2014. godine