O nama


Inicijativa za pokretanje Laga započela je u ožujku 2011. kada je osnovana Lokalna akcijska grupa Hvar. U ožujku 2013. Lagu se pridružio i otok Vis te Lag mijenja ime u Lag “Škoji” što u lokalnom dijalektu znači “otoci” Odluko o pristupanju LAG-u 21. 05. 2014. donosi i Općina Šolta čije članstvo je potvrđeno na redovnoj  redovnoj Skupštini LAG-a održanoj 23. 12.  2014. . Osobitost Laga je visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština koja je radi svog međunarodnog značaja uvrštena u međunarodnu mrežu prirodne baštine NATURA 2000. . Područje je obiluje mnogobrojnim arheološkim lokalitetima, vrijednim nalazištima i brojnim zaštićenim kulturnim dobrima. . Najrazvijenije gospodarske grane su turizam i trgovina uz građevinarstvo i poslovanje nekretninama kao pratećim sektorima.

Od 9. srpnja 2013. do 8. srpnja 2015. LAG Škoji je provedbom Mjere 202 pretpristupnog programa IPARD započeo s profesionalnim radom, održao niz edukativnih i promotivno informativnih događanja s ciljem upoznavanja što šireg kruga dionika s mogućnostima lokalnog razvoja putem LEADER mjere Programa ruralnog razvoja.

LAG Škoji trenutno provodi Podmjeru 19.1 Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH kojom je sufinancirana izrada Lokalne razvojne strategije 2014-2020 i troškovi redovnog poslovanja LAG-a do donošenja. Izrađenu Lokalnu razvojnu strategiju možete pronaći u rubrici LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA. Ista je predana na ocjenjivanje sukladno Natječaj za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” (NN 50/16)