Lokalna razvojna strategija 2014-2020


STRATEGIJA LAG-A ŠKOJI 2014-2020 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji 2014-2020 kreirana je u periodu od listopada 2015. do travnja 2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz  Podmjere 19.1  »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Nakon konačnog usvajanja od strane  Skupštine predana je na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«. Konačni rezultati ocjenjivanja očekuju se koncem listopada 2016. godine. Temeljem dodijeljene alokacije LAG-ovi će raspisivati natječaje za provedbu projekata na području svoga obuhvata sukladno strategiji i provedbenim aktima Programa ruralnog razvoja. ODLUKOM O ODABIRU LAG-A  APPRRR-A OD  9.1. 2017. LAG-U JE DODIJELJNA UVEĆANA ALOKACIJA TE SKUPŠTINA LAG-A ŠKOJI DANA 29. 12. 2017 DONIJELA ODLUKU O ODOBRENJU USKLAĐENJA LRS 2014-2020  TEMELJEM KOJE JE LAG-U OD STRANE APPRRR-A IZDANA ODLUKA O ODOBRENJU PROMJENA 23. VELJAČE 2018. 1. IZMJENA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE USVOJENA JE OD STRANE SKUPŠTINE LAG-A ŠKOJI 04.09. 2018. 31. 10. 2018.APPRRR DONIO JE ODLUKU O ODOBRENJU PROMJENE VAŽEĆU LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU I PRIPADAJUĆE PRLOGE PREUZMITE OVDJE:

LRS_LAG Skoji_V2_I1_F kopija

D 1. Popis naselja LAG-a Skoji kopija

D2. NATURA 2000 u LAG-u Skoji kopija

D 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Skoji_V2_I1_F kopija

D 4. Razrada SC2 LRS LAG-a Skoji_V2_I1_TC

D 5. KO_ PP_LRS_LAG SKOJI_V2_I1_F kopija

D 6. AR LRS LAG-a Skoji_V2_I1_F kopija

D 7. Kratki opis PS LAG-a Skoji_V2_I1_F kopija

D 8. Pregledna tablica PI_LAG Skoji_V2_I1_F kopija

ODLUKU O USVAJANJU IZMJENE LRS PREUZMITE OVDJE: ODLUKA_IZMJENA _LRS ODLUKU O ODOBRENJU PROMJENE LRS LAG_A ŠKOJI  PREUZMITE OVDJE: ODLUKA O ODOBRENJU IZMJENE_APPRRR PRETHODNE ODLUKE  SKUPŠTINE LAG-A DOSTUPNE SU NA SLJEDEĆIM POVEZNICAMA:

ODLUKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RUALNOM RAZVOJU DOSTUPNE SU NA SLJEDEĆIM POVEZNICAMA

PRETHODNE VERZIJE LRS LAG-A ŠKOJI S PRIPADAJUĆIM PRILOZIMA DOSTUPNE SU NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA:

 

 

  •  LRS KOJE SU PRETHODILE VAŽEĆOJ LOKALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI LAG-A ŠKOJI

NA SLJEDEĆIM POVEZNICAMA DOSTUPNA LRS  TEMELJM KOJE SU LAG-U ŠKOJI DODIJELJENA SREDSTVA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PODMJERU 19.2 uz  pripadajuće priloge: LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A ŠKOJI 2014-2020 Dodatak 1. Popis naselja LAG-a Skoji Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u Skoji Dodatak 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Skoji_ Dodatak 4. Razrada SC2 LRS LAG-a Skoji_ Dodatak 5. Kriteriji odabira PP LRS LAG-a Skoji_ DODATAK 6 SADRŽI OSOBNE PODATKE ČLANOVA I DIONIKA LAGA ŠKOJI, INFORMACIJE SU DOSTUPNE NA UPIT. DODATK 7 SADRŽII OSOBNE PODATKE ČLANOVA I DIONIKA LAG-A ŠKOJI, INFORMACIJE SU DOSTUPNE NA UPIT.  Dodatak 8: Analiza rizika provedbe LRS LAG-a Skoji Dodatak 9. Kratki opis PS LAG-a Skoji Dodatak 10. Pregledna tablica projektnog iskustva STRATEGIJA LAG-A ŠKOJI  2012-2014 (IPARD) Lokalna razvojna strategija (LRS) za period 2012-2014 kreirana je pomoću niza aktivnosti  provođenih    tijekom 2012. godine, te je usvojena od  Skupštine Laga Škoji u ožujku 2013. godine. . Poštujući osnove  načela LEADER pristupa “odozdo prema gore” u kreiranju strategije sudjelovale su različite interesne skupine. Pripremi izrade Strategije prethodila je izrada i objava jedinstvenog upitnika za prikupljanje aktualnih podataka o stanju u prostoru te prikupljanje projektnih ideja širokog kruga  dionika iz svih sektora. . Baza projektnih ideja je uz osnovnu i SWOT analizu područja bila jedna od polazišnih točaka za kreiranje strateških  ciljeva i prioritetnih mjera Laga kao i za kreiranje plana provedbe LRS. Strategija LAG-a Škoji 2012-2014 koja je bila temelj za provedbu Mjere 202 pretpristupnog programa IPARD dostupna je  OVDJE