Lokalna razvojna strategija 2014-2020


Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji 2014-2020 kreirana je u periodu od listopada 2015. do travnja 2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz  Podmjere 19.1  »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Nakon konačnog usvajanja od strane  Skupštine predana je na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Konačni rezultati ocjenjivanja očekuju se koncem listopada 2016. godine. Temeljem dodijeljene alokacije LAG-ovi će raspisivati natječaje za provedbu projekata na području svoga obuhvata sukladno strategiji i provedbenim aktima Programa ruralnog razvoja.

Donosimo cjeloviti tekst Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji i pripadajuće priloge:

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A ŠKOJI 2014-2020

Dodatak 1. Popis naselja LAG-a Skoji

Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u Skoji

Dodatak 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Skoji_

Dodatak 4. Razrada SC2 LRS LAG-a Skoji_

Dodatak 5. Kriteriji odabira PP LRS LAG-a Skoji_

Dodatak 6. Popis sudionika u izradi LRS LAG-a Skoji

Dodatak 7. Struktura lokalnog partnerstva LAG-a Skoji

Dodatak 9. Kratki opis PS LAG-a Skoji

Dodatak 10. Pregledna tablica projektnog iskustva

 

Lokalna razvojna strategija (LRS) za period 2012-2014 kreirana je pomoću niza aktivnosti  provođenih    tijekom 2012. godine, te je usvojena od  Skupštine Laga Škoji u ožujku 2013. godine. . Poštujući osnove  načela LEADER pristupa “odozdo prema gore” u kreiranju strategije sudjelovale su različite interesne skupine. Pripremi izrade Strategije prethodila je izrada i objava jedinstvenog upitnika za prikupljanje aktualnih podataka o stanju u prostoru te prikupljanje projektnih ideja širokog kruga  dionika iz svih sektora. . Baza projektnih ideja je uz osnovnu i SWOT analizu područja bila jedna od polazišnih točaka za kreiranje strateških  ciljeva i prioritetnih mjera Laga kao i za kreiranje plana provedbe LRS. .

CJELOVITI TEKST LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

2012-2014

MOŽETE PREUZETI OVDJE