NATJEČAJ LAG-A ŠKOJI T.O 2.1.1

29.11.2018 Lag novosti

LAG ŠKOJI OBJAVLJUJE

NATJEČAJ ZA PROVEDBU 

TIPA OPERACIJE

2.1.1 „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

  Predmet:Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Škoji. Svrha:Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Raspoloživa sredstva: 1.669.110,40 HRK.                                                                           

PRIJAVE NA NATJEČAJ  SE PODNOSE   OD 20.12.2018. GODINE, A NAJKASNIJE DO 31.01.2019. GODINE NA NAČIN PROPISAN NATJEČAJEM

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 

LAG_natječaj_TO_2.1.1._FINAL

OBRASCI WORD  PDF EXCEL

Obrazac A. Prijavni obrazac WORD

Obrazac A. Prijavni obrazac PDF

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore EXCEL

PRILOZI WORD EXCEL PDF

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta WORD

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta PDF

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova EXCEL

Prilog III – Opis projekta WORD

Prilog III – Opis projekta PDF

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave kopija PDF

Prilog V – Uputa MZOIE kopija PDF

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza1 WORD

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza1  PDF

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi1 WORD

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi1 PDF

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave kopija PDF


Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar