IZMJENA NATJEČAJA LAG-A M.1.1.4_IZMJENA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

15.11.2018 Lag novosti

Objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4 “Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvim”  LAG-a Škoji.

Izmjenom natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava sa  775.876,50 HRK na  1.440.913,50 HRK  

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora, održanoj 15. 11.2018. sukladno članku 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., i Odluke o izmjeni Strategije Lokalne akcijske grupe Škoji, Klasa:440-12/16-19-02-01/0051, URBR: 343-1603/01-08-060, Izmjenjeni IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA  ZA MJERU 1.1.4 0171871-1-4  V.1.2  PREUZMITE OVDJE :  NATJEČAJ T.O 1.1.4_ V.1.2


Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar