IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA T.O 2.1.1

21.06.2019 Lag novosti

Objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ (02/18/2-1-1) LAG-a Škoji.

Izmjenom Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava iz 1.669.110,40 HRK u 3.204.594,89 HRK te ispravlja tehnička pogreška iz poglavlja 5.6 (Postupak nakon odabira projekta), str. 26. koja se odnosi na rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu za odabrane projekte putem AGRONET-a.

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora LAG-a Škoji održanoj 21. lipnja 2019. godine sukladno članku 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Odluci o odobrenju 2. izmjene odabrane Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji 2014- -2020. Skupštine LAG-a Škoji (URBROJ: 02/19/01).

Izmijenjeni tekst Natječaja možete preuzeti ovdje:

 LAG_natječaj_TO_2.1.1_V1.1

 

 

 


Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar