REZULTATI KONFERENCIJE POST 2020 LOCAL ACITON IN A CHANGING WORLD

27.12.2019 Korisno

Na službenim stranicama Europske unije objavljeni su materijali sa konferencije POST 2020 LOCAL ACTION IN A CHANGING WORLD  održane 2.-4. prosinca 2019. u Briselu. Izmešu ostalog, u matrijalima je moguće vidjeti primjere uspještnih projekata financiranih kroz LEADER/CLLD omotnicu. Materijali su dostupni na linku https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-local-action-changing-world-3-4-december-brussels_en


Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar