Pojašnjenje za korisnike u Mjeri 7

14.04.2016 Korisno

Pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za korisnike u Mjeri 7

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dostavilo Ministarstvu poljoprivrede pojašnjenje vezano za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode za korisnike u Mjeri 7.  Pojašnjenje se nalazi na kartici Ruralni razvoj/ Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima:
Dokument preuzmite ovdje

Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar