“PBZ prilika za uspjeh” – javni natječaj Privredne banke Zagreb d.d.

25.03.2014 Korisno Tags:

Privredna banka Zagreb d.d. raspisuje javni natječaj za dodjelu donacija za realizaciju projekata koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života šire društvene zajednice u Republici Hrvatskoj.
Kategorije natječaja:

 • Kategorija 1. Kreativni inovativni projekti
 • Kategorija 2. Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja
 • Kategorija 3. Zaštita okoliša
 • Kategorija 4. Kultura i umjetnost
 • Iznos donacije
 • Ovim se natječajem dodjeljuje ukupno 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna).
 • Sredstva su ravnopravno podijeljena u 4 (četiri) kategorije. Iznos donacija za odabrane projekte u svakoj od četiri kategorije:
 • Prvoplasirani projekt: 100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna)
 • Drugoplasirani projekt: 70.000,00 kuna (slovima: sedamdesettisuća kuna)
 • Trećeplasirani projekt: 40.000,00 kuna (slovima: četrdesettisuća kuna)
 • Donacija koju dodjeljuju zaposlenici PBZ-a: 40.000,00 kuna (slovima: četrdesettisuća kuna)

Sudionici natječaja
U natječaju mogu sudjelovati: vlasnici aktivnih obrta, zaklade, udruge, ustanove, trgovačka društva registrirana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Rok i način dostave
Natječaj je otvoren od 22. ožujka 2014. godine do 7. travnja 2014. godine.
Zadnji dan roka za dostavu prijava projekata je 7. travnja 2014. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 2. lipnja 2014. godine na web stranici Privredne banke Zagreb d.d.Sve prijave natječaja primaju se isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu:
Privredna banka Zagreb d.d.
Ured Uprave za korporativne komunikacije
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb
S naznakom “Natječaj za dodjelu donacije – PBZ prilika za uspjeh”

Izvor: http://www.pbz.hr/pbzprilikazauspjeh#.UzAiU4XQNcq

Obrazac_za_prijavu_projekta.pdf


Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar