Korisni linkovi


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE   www.mps.hr . AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU  www.apprr.hr . HRVATSKA MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ   www.hmrr.hr . ENRD (European Network for Rural Development … www.enrd.ec.europa.eu

EAFRD I PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014-2015 www.ruralnirazvoj.hr

LEADER MREŽA HRVATSKE www.lmh.hr