Kontakti


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠKOJI Contact (2) VICKA BUTOROVIĆA 4 21450 Hvar . Tel: 021 / 717 011 Mob: 098 / 363 094 .face

STRUČNA SLUŽBA LAG-A ŠKOJI:

 ADELA DUBOKOVIĆ, voditeljica LAG-a  adela@ lag-skoji.hr .

MANUELA ANTIČEVIĆ, voditeljica ureda manuela@ lag-skoji.hr .

IVANA POZAIC,  stručna suradnica ivana@lag-skoji.hr  .

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

MANUELA ANTIČEVIĆ manuela@lag-skoji.hr info@lag-skoji.hr     tel:098 363 094

Ime (potrebno)

Email(potrebno)

Predmet

Poruka

4+1=?