IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TO 1.1.4

Objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (01/19/1-1-4) LAG-a Škoji. 

Izmjenom Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava iz 664.263,00 HRK u 1.107.105,00 HRK.

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora LAG-a Škoji održanoj 18. ožujka 2020. godine sukladno članku 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019) i Odluci o odobrenju promjena Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-1603/01-20-102.

Izmijenjeni tekst Natječaja možete preuzeti ovdje:

NATJEČAJ 1.1.4-TEKST NATJEČAJA_V1.1


No Responses

No comments yet


Leave a Reply