Lag news


RASPORED INFORMATIVNIH RADIONICA O NATJEČAJU LAG-A ŠKOJI ZA T.O 1.1. 4 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

defcat1

INFORMATIVNE RADIONICE O RASPISANOM NATJEČAJU LAG-A ŠKOJI  ZA T.O 1.1. 4 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” održat će se prema sljedećem rasporedu:  OPĆINA ŠOLTA 22.08. 2019. (ČETVRTAK ) U  10:30  SATI – KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE  GROHOTE GRAD VIS   22.08.2019. (ČETVRTAK ) U 10:00 SATI – GRADSKA VIJEĆNICA VIS…

NATJEČAJ LAG-A ŠKOJI ZA T.O 1.1.4 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

defcat1

Temeljem Odluke o raspisivanju Natječaja za tip operacije 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednh gospodarstava” iz LRS LAG-a Škoji 2014-2020 usvojene na sjednici Upravnog odbora 06.08. 2019.godine, LAG Škoji dana 12.08. 2019. objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.4 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” 01/19/1-1-4 VERZIJA 1.0 Predmet Natječaja je potpora…

NAJAVA NOVOG NATJEČAJA LAG-A ŠKOJI ZA T.O 1.1.4

August 7th, 2019 Lag news 0 Comment
defcat1

Upravni odbor LAG-a Škoji, na sjednici Upravnog odbora LAG-a Škoji,   održanoj 06.08. 2019. godine proveo je pripremne procedure za objavu Natječaja za T.O 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednh gospodarstava”. Sukladno Odluci o raspisivanju Natječaja za T.O  1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz LRS LAG-a Škoji 2014-2020,  LAG Škoji…

ODABRANI PROJEKTI PRISTIGLI NA NATJEČAJ LAG-A ŠKOJI 2.1.1 “ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

July 29th, 2019 Lag news 0 Comment
defcat1

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Škoji“ na Sjednici održanoj 09. srpnja 2019. godine donio je ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA  PRISTIGLIH NA NATJEČAJ  LAG-A ŠKOJI ZA TIP OPERACIJE 2.1.1  “ ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“.  Pozitivno je ocijenjeno i odabrano svih 7 pristiglih prijava….

PREUZETE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA RAZVOJ MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

July 26th, 2019 Lag news 0 Comment
defcat1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dana 24.07. 2019. godine  donjela je Odluke o dodjeli sredstava za svih svih  13 projekata odabranih  putem Natječaja LAG-a Škoji za tip operacije 1.1.4 “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”. Odluke o dodjeli sredstava  donesene su nakon administravine kontrole koja je uključivala provjeru…


Page 1 of 612345...Last »