Baza projektnih ideja


POZIVAMO ČLANOVE I DIONIKE LAG-A ŠKOJI ZA DOSTAVU SVOJIH PROJEKTNIH IDEJA Ovisno o sektoru kojemu pripadate svoju projektnu ideju molimo dostavite na jednom od pripadajućih obrazaca:

OBRAZAC CIVILNI SEKTOR

OBRAZAC JAVNI SEKTOR

OBRAZAC POLJOPRIVREDNI SEKTOR

OBRAZAC GOSPODARSKI SEKTOR-OSTALO